Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste

524/1999 §10

1. Rekisterinpitäjä
Xonja.com markkinointipalvelut
Xonja
Tornimäe 5
10145 Tallinn
Estonia

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Xonja OÜ
Valtteri Kujala

3. Rekisterin nimi
Xonjan asiakkaiden markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen. Henkilötietoja voidaan lisäksi käyttää markkinoinnin kohdistamista varten sekä mahdollisesti Xonjan asiakkaiden palveluja, tuotteita ja yhteistyökumppaneita koskevan informaation lähettämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaat antavat itse tietonsa.

7. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta muuten kuin se on välttämätöntä palvelun teknisen toimimisen kannalta (sivuston ja tietokannan palvelinylläpito). Luovuttaminen tapahtuu pääosin teknisinä tallenteina

8. Tietojen luovutus
Tiedot ovat suojattu salasanalla. Salasanat ovat kryptattu tietokannassta.